اخبار

اخبار

فرصت را ازدست ندهید

740566_fxUvt9KK

کمتر از یک هفته تا پایان جشنواره "اسفندونه" باقی مانده است...

فرصت را از دست ندهید...

 .با خرید ۴ بسته ولیوپک، یک بسته نرمال هدیه بگیرید.

جشنواره اسفندونه

esfandone1

.در جشنواره ی اسفندونه با خرید ۴ بسته ولیو پک ، یک بسته نرمال هدیه بگیرید..این جشنواره از تاریخ ۹ اسفند تا ۲۳ اسفند برگزار می شود

مسابقه عکاسی مرداد ماه

از فرزندتان به همراه حداقل یک بسته پوشک بیبی لینو سنسیتیو عکس بگیرید و برای ما ارسال کنید مهلت ارسال عکس مرداد ماه تا پایان مرداد می باشد.
به برنده مسابقه مصرف یک ماه پوشک بیبی لینو اهدا می شود و عکس برنده به مدت یک ماه بر روی صفحه اول سایت بیبی لینو قرار می گیرد.

مسابقه عکاسی ماهیانه بیبی لینو

از فرزندتان به همراه حداقل یک بسته پوشک بیبی لینو سنسیتیو عکس بگیرید و برای ما ارسال کنید مهلت ارسال عکس  تا پایان هرماه می باشد.
به برنده مسابقه مصرف یک ماه پوشک بیبی لینو اهدا می شود و عکس برنده به مدت یک ماه بر روی صفحه اول سایت بیبی لینو قرار می گیرد.