دسته بندی مطالب : ‘روزها’

۳۰

اردیبهشت

چهارشنبه های قصه

چهارشنبه_های_قصه#

قصه خاندن برای کودکان آنها را با مفاهیم جدید آشنا می کند . آنها را با جهان پیرامون آشنا می کند . همچنین می توانید مفاهیمی را که دوست دارید یاد بگیرند ، در قالب داستان برایشان تعریف کنید . این کار باعث می شود آسان تر مفاهبم در ذهنشان بماند .  این شیوه ی داستان خوانی نوعی از آموزش سریع به کودکان است .

..یکی از بهترین راه های وقت گذراندن با کودکان قصه گفتن است . برای این بهترین وقت بگذارید

۳۰

اردیبهشت

دوشنبه ها…بخواهید چون می توانید…

دوشنبه_ها…بخواهید چون می توانید#…

یکی از زیباترین و هیجان انگیزترین بخش رشد کودکان،زمانی است که تلاش می کنند،بایستند و راه بروند. کودک در این زمان بارها زمین می خورد. خوداش را به چپ و راست می اندازد. با تلاش پاهایش را به نقطه ای قابل اعتماد تبدیل می کند. وسیله های اطرافش را می گیرد تا بایستد. بلاخره موفق می شود.

این اتفاق زیبا را بی تردید دیده ایم. به هیجان آمده ایم و کودک را تشویق کرده ایم. اما آیا تا به حال

۲۳

اردیبهشت

یکشنبه ها – بازی و طبیعت

شیوه ی زندگی این روزهایمان و خانه هایی که در آن زندگی می کنیم، تغییرات زیادی نسبت به گذشته و دوران کودکی ما کرده است.یکی از غم انگیزترین تغییرات عدم وجود حیاط مستقل  ارتباط با هوای تازه در بیشتر منازل است.
فرزندانمان متاسفانه در محیطی فارغ از حس ناب طبیعت ، نور دلچسب و کافی خورشید و فضای کافی برای بازی بزرگ می شوند.
در کنار این تغییرات تعداد پارک ها در شهرها ، بخصوص شهرهای بزرگ بیشتر شده است.روزهایی را در هفته اختصاص بدهیم برای بازی فرزاندمان