دسته بندی مطالب : ‘پروسه رشد نوزاد’

shutterstock_165511544

۰۹

آبان

پروسه رشد نوزاد( ۱۲ ماهگی)

فرآیند رشد بچه در ۱۲ ماهگی (۱ سالگی)

بچه در انتهای ۱۲ ماهگی قادر به انجام چه کارهایی است:

* بچه ها درباره ی زمانی ۱۰ تا ۱۶ ماهگی شروع به راه رفتن می کنند.

* با کمک شما راه می رود و ۴ دست و پا بر روی زمین حرکت می کند.

* اسم هر وسیله ای را که به او می گویید، به دنبالش می گردد تا پیدایش کند.

* می تواند دست بزند.

* وقتی از اتاق دیگر صدایش

shutterstock_158993516

۰۹

آبان

پروسه رشد نوزاد (۱۱ ماهگی)

فرآیند رشد بچه در ۱۱ ماهگی

بچه در انتهای ۱۱ ماهگی قادر به انجام چه کارهایی است:

* از حالت خوابیده می تواند بنشیند.

* وسایل کوچک را می تواند با انگشت اشاره و شستش بلند کند.

* مفهوم کلمه ی “نه” را می داند ولی لزوما همیشه به آن پیروی نمی کند.

* با گرفتن مبلمان می تواند راه برود.

* اسباب بازی و وسایل را قبل از کردن در دهانش خوب بررسی می کند.

* صداهایی که از افراد

ش

۰۶

آبان

پروسه رشد نوزاد( ۱۰ ماهگی)

فرآیند رشد بچه در ۱۰ ماهگی

بچه در انتهای۱۰ ماهگی قادر به انجام چه کارهایی است:

* با حمایت شما می تواند بایستد.

* بدون کمک شما تا ۱۰ دقیقه می تواند بنشیند.

* می تواند چهار دست و پا راه رود.

* می تواند بر روی پاهایش بایستد.

* وقتی کسی اسباب بازی هایش را بر می دارد، واکنش نشان می دهد.

* بدون اینکه بداند، واقعا چه کسی پدر و مادرش است، “ماما”، “بابا” می گوید.

*غریبه ها

shutterstock_123027208_web_0

۰۶

آبان

پروسه رشد نوزاد (۹ ماهگی)

فرآیند رشد بچه در ۹ ماهگی

بچه در انتهای ۹ ماهگی قادر به انجام چه کاهایی است:

* دستش را برای گرفتن اسباب بازی دراز می کند.

* اگر چیزی بیافتد، می تواند آن را با نگاهش پیدا کند.

* می تواند با تعادل کامل بنشیند.

* در مقابل افراد ناشناس خجالت می کشد.

* بعضی اوقات نمی خواهد در کنار افرادی که قبلا آنها را می شناخته باشد، مانند: پدر و مادر بزرگش، ولی این قضیه تغییر خواهد کرد.

*

12-01-2016 12-19-25 PM

۰۴

آبان

پروسه رشد نوزاد ( ۸ ماهگی)

فرآیند رشد بچه در ۸ ماهگی

بچه در پایان ۸ ماهگی قادر به انجام چه کارهایی است؟

* ۴ دست و پا راه می رود. ولی برخی از بچه ها ۴ دست و پا راه نمی روند بلکه ابتدا به ساکن، ایستاده راه می روند.

* دستش را دراز می کند و وسایلی که حتی از او راه دور هستند را می گیرد.

* وقتی او را سر پا نگه می دارید، می تواندتعادلش را حفظ کند.

* می تواند به تنهایی بنشیند.

12-01-2016 12-11-50 PM

۰۳

آبان

پروسه رشد نوزاد ( ۷ ماهگی)

فرآیند رشد بچه در ۷ ماهگی
بچه در انتهای ۷ ماهگی چه کارهایی می تواند انجام دهد:
* می تواند به تنهایی بیسکویت بخورد.
* از خود آواهای نامفهوم در می آورد.
* بدون حمایت و کمک شما، می تواند بنشیند.
* دائما در حال غلت زدن است.
* ۴ دست و پا رفتن را کم کم شروع می کند.
* جغجغه را می گیرد و تکان می دهد.
* از وجود خود، درک وفهم پیدا می کند. (می فهمد که وجود دارد.)
* می تواند قاشق را نگه دارد ولی از آن نمی تواند استفاده کند.
*

12-01-2016 12-10-24 PM

۰۳

آبان

پروسه رشد نوزاد ( ۶ ماهگی)

فرآیند رشد بچه در ۶ ماهگی

در انتهای ۶ ماهگی قادر به انجام چه کارهایی است:

* کنترل سرش و قدرت و ماهیچه های گردنش خیلی بیشتر از قبل شده است.

* در حالت دمر می تواند دست های خود را به جلو دهد و بنشیند.

* می تواند وزن بدنش را روی پاهایش بیندازد (ولی به این معنا نیست که می تواند راه برود).

* وقتی او را در آغوش گرفته اید، هر چه جلویش باشد، مثل: موها و عینک را طوری

shutterstock_157110287web

۰۳

آبان

پروسه رشد نوزاد ( ۵ ماهگی)

فرآیند رشد بچه در ۵ ماهگی

بچه تا انتهای ۵ ماهگی قادر به انجام چه کارهایی است:

* می تواند سرش را نگه دارد حتی در حالت نشسته.

* بر روی شانه خود می تواند بخوابد و در حالت دمر می تواند قفسه ی سینه خود را بالا بکشد.

* می تواند غلت بزند.

* می تواند اشیا ریز را ببیند، مانند: کشمش

* از روی ذوق، جیغ می زند.

* از خود صداهای نا مفهوم و بی معنی در می

shutterstock_157110116 (1)

۲۷

مهر

پروسه رشد نوزاد ( ۴ ماهگی)

فرآیند رشد بچه در ۴ ماهگی

تا آخر ۴ ماهگی قادر به انجام چه کارهایی است؟

* بلند می خندد.

* از روی ذوق، جیغ می زند.

* با اشتیاق محیط اطراف خود و اتفاقات جدیدی که می افتد را نگاه و کشف می کند.

* به نظر می آید  از حرف زدن با شما و زمان حمام گرفتن لذت می برد.

* با لگد زدن و دست و پا تکان دادن، هیجان خود را نشان می دهد.

* در حالت

shutterstock_153350126

۲۷

مهر

پروسه رشد نوزاد( ۳ ماهگی)

فرآیند رشد بچه در ۳ ماهگی

در انتهای ۳ ماهگی قادر به انجام چه کارهایی است:

* در حالت دمر می تواند سرش را بالا نگه دارد.

* بدون کنترل خود می تواند بلند بخندد.

* وقتی شما را می بیند و یا صدایتان را می شنود، واکنش از خود نشان می دهد.

* دست های خود را می تواند بگیرد.

*سعی می کند وسایل را بگیرد و یا به آنها دسترسی داشته باشد.

* اعضای بدنش برایش جدید است و